svenska
Lyssna
MENY

Östasiatiska biblioteket och museets arkiv

Östasiatiska museets bibliotek är ett referens- och forskningsbibliotek för arkeologi, konst, kulturhistoria och historia i Asien med tyngdpunkt i museets samlingsområden och då främst Östasien.

Aktuellt

Besök till arkiv, bibliotek, bild- och föremålssamling sker genom förbokning och vi kommer endast ha ett begränsat antal besökare per tillfälle.
Förbeställning av material bör ske vid bokningstillfället.

I enighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer ber vi att den som känner av minsta sjukdomssymptom avstår från att besöka lokalerna.

Biblioteket

Bokbeståndet omfattar också viktig referenslitteratur på östasiatiska språk, främst kinesiska, och räknas till ett av Nordeuropas bästa bibliotek vad gäller sinologi med historiskt perspektiv och det främsta i Sverige vad gäller kinesisk konsthistoria och arkeologi. Det totala bokbeståndet uppgår till cirka 100 000 böcker.

Inga hemlån, endast läsesalslån.

Sök i Världskulturmuseernas bibliotekskatalog

Framtagning av litteratur:

Meddela per e-post minst två dagar i förväg vilken litteratur
du önskar få framtagen.

Besök och kontakt:

Biblioteket och arkivet, Östasiatiska museet
Tyghusplan, Skeppsholmen
Postadress: Box 16381, 103 27 Stockholm
E-post: biblioteket@ostasiatiska.se, arkiv@varldskulturmuseerna.se

INFORMATION IN CHINESE AND KOREAN

Information about the Far Eastern Library in Chinese and Korean may be downloaded below.

Chinese (PDF)
Korean (PDF)

Arkiv

I Östasiatiska museets arkiv finns förutom dokumentationen av museets verksamhet sedan starten 1963, även äldre handlingar som berör föremålens bakgrundshistoria, insamlande och på vilket sätt de hamnade i museets samlingar.

I flera enskilda arkiv finns material som på olika sätt är relevant för museets geografiska områden och ämnesinriktning, exempelvis forskningsresor och dokumentationer i Kina och Japan.

Arkiven tar emot besök på förfrågan. Om du vill besöka oss eller har frågor om arkiven kontakta arkiv@varldskulturmuseerna.se