svenska
Lyssna
MENY
Utställningsbild Kina före Kina

Kina före Kina

Visas tillsvidare

Människor har levt i östra Asien i tusentals år, långt innan den skrivna historien och kejsardömet Mittens rike. Utställningen Kina före Kina berättar om hur människor levt och skapat i östra Asien i tusentals år innan kejsardömet Mittens rike kom till.

Långt före Kina och nutidens andra stater var påtänkta, skapade människor i östra Asien en mångfald av egna kulturuttryck. Tidens tand har gjort att mycket har gått förlorat, ingen hade ännu uppfunnit skrivandet, och namnen på de människor som levde längs den Gula floden för 5000-3000 år sedan är glömda.

Men vi känner dem genom deras sprudlande kreativa skapande och den målade stenålderskeramiken, och genom alla andra spännande föremål som rymmer deras berättelser fulla av idéer, påhittighet och konstnärlighet.

Kruka, Kina Före Kina

I samma trakter som nu är Kina fanns då ingen kinesisk stat: ingen kinesisk mur, och ingen kejsare. Inte heller fanns nationer som till exempel Sverige, eller imperier som Romarriket på den tiden. Men mänsklighetens skaparkraft förenar oss i alla tider och på alla platser, om än med olika förutsättningar och med ständigt oväntade uttryck. Alltsammans tillhör hela mänsklighetens kulturarv, en imponerande skapande mångfald som vi fortsätter att inspireras av.

När kejsardömet Mittens Rike kom till, i samma trakter, för drygt tvåtusen år sedan, blev Östasiens förhistoriska kulturer så småningom till kinesiska och andra länders kulturer.

Om de människor som levde och skapade i Kina före Kina berättar denna utställning.

Porträttbild Johan Gunnar Andersson

Johan Gunnar Andersson

De flesta av föremålen i utställningen upptäcktes på 1920-talet av den svenska arkeologen Johan Gunnar Andersson i samarbete med kinesiska forskarkollegor i provinserna Gansu och Henan i Kina. Sverige fick genom ett avtal med Kina behålla hälften av föremålen, vilket blev grunden till Östasiatiska museet. Andra hälften återlämnades till Kina. Genom detta samarbete kan museet visa ett större urval av den målade keramiken från 5000-3000 år sedan än vad som kan visas på något annat museum utanför Kina idag. Under eller efter det andra världskriget försvann den kinesiska hälften av de anderssonska samlingarna i Kina, vilket gör samlingarna på Östasiatiska museet världsunika.