svenska
Lyssna
MENY
Utställningsbild Kina före Kina

Kina före Kina

Fri entré

Människor har levt i östra Asien i tusentals år, långt innan den skrivna historien och kejsardömet Mittens rike. Utställningen Kina före Kina berättar om hur människor levt och skapat i östra Asien i tusentals år innan kejsardömet Mittens rike kom till.

Att Östasiatiska museet kan visa ett större urval av föremål från Kinas jordbrukarstenålder än någonstans utanför Kina idag är tack vare museets grundare Johan Gunnar Andersson, även kallad "Kina-Gunnar". På 1920-talet upptäckte han, tillsammans med forskare i det moderna Kina, dessa föremål i en arkeologisk utgrävning och fick tillstånd att ta hem allt detta till Sverige.'