svenska
Lyssna
MENY

Juxtaposing Craft

Hösten 2022 öppnar Juxtaposing Craft på Östasiatiska museet, en ny utställning som utforskar det handgjorda i ett utbyte mellan Norden och Japan.

JuxtaposingHERO.jpg

I projektet möts individer och grupper, skilda traditionella tekniker och material, olika geografiska platser och historiska föremål i en ny kontext för att främja metoder för experiment, praktisk utforskning, kunskapsgenerering, omtolkningar och samskapande. Utställningen på Östasiatiska museet fokuserar på tre spår som utforskar:

  • Vattenritualer
  • Tystnad
  • Materialitet i rörelse

 

De tematiska utforskningarna är ledda av Rebecca Ahlstedt (Undeni), Anna Senno (Undeni) och designstudion 1+1+1, som även bjuder in formgivare i Norden och Japan till praktisk utforskning av historiska material och tekniker för att producera nya tolkningar.

Projektet är initierat och utvecklat av Undeni i dialog med arkitekten Tsuyoshi Tane. Sedan 2018 har nätverk skapats och utbyten inletts mellan formgivare, konstnärer, arkitekter i Norden och Japan. Utställningen är ett samarbete mellan Undeni och Världskulturmuseerna.