svenska
Lyssna
MENY

Skolprogram

I Östasiatiska museets utställningar finns unika föremål som berättar om folk och kultur i Ostasiens olika delar.

Låt museet och dess samlingar bli en del av din undervisning och möjlighet at väcka elevernas nyfikenhet för andra kulturer.
Skolprogrammen är utformade utifrån till de olika stadiernas läroplaner. Se "Läroplaner" för respektive skolprogram för hänvisningar.

INFORMATION OM COVID-19

Med anledning av covid-19 tar vi inte emot några skolklasser i museet. Däremot erbjuder vi skolprogram online via Världskulturmuseerna online.