svenska
Lyssna
MENY

IndigoMadder: En dag om indigo och krapp

09 oktober 2022, kl. 10:00 - 12:15

Som en del av Stockholm Craft Week på Östasiatiska museet bjuds du in till en dag med föredrag, konstnärssamtal och workshop på tema indigo och krapp.

Var: Östasiatiska museet
Pris: 100 kr
Plats på museet: Hörsalen
IndigoMadder. Blåa garn och trådar i olika nyanser mot en grå bakgrund

Köp biljett här


Dagen börjar med två föreläsningar: ”Den röda färgen – en föreläsning om krapp i en historisk och samtida kontext” med Amica Sundström och ”From seed to dye – en föreläsning om indigo, dess användning och tradition i en global kontext” med Linda Zetterman.

Föreläsningarna följs av konstnärssamtal med Mariana Silva Varela, Katja Beckman och Anneli Tegelberg. De presenterar sitt arbete med färgskalan som indigo och krapp ger och hur mötet mellan färgskalan och den egna konstnärliga praktiken utvecklades i utställningsprojektet Indigo Madder.

Föredragen följs av en workshop.

Program

Kl. 10:00-11:15 Den röda färgen

Föreläsning om krapp i en historisk och samtida kontext.
Föreläsare är Amica Sundström, 1:e antikvarie vid Statens Historiska Muséer

From seed to dye
Föreläsning om indigo, användning och tradition i en global kontext.
Föreläsare Linda Zetterman, formgivare, färgare och grundare av Boom Craft Studio

Kl. 11:30-12:15 Att skapa med indigo och krapp

Konstnärerna Katja Beckman, Anneli Tegelberg och Mariana Silva Varela presenterar sitt arbete med färgskalan som indigo och krapp ger och hur mötet mellan färgskalan och den egna konstnärliga praktiken utvecklades i utställningsprojektet IndigoMadder.

Katja Beckman har en master från Konstfack CRAFT! och arbetar med textil skulptur i stor skala där materialets gränser undersöks. www.katjabeckmanojala.com

Anneli Tegelberg är utbildad vid Handarbetets Vänner, Kawashima Textile School i Japan och ska påbörja sista året på Konstfack CRAFT! Masterutbildning. Anneli undersöker färgreservagetekniken på garn som kallas ikat i både varp och inslag samt dubbelikat. annelitegelberg.com

Mariana Silva Varela är utbildad vid Handarbetets Vänners skola i Stockholm. Mariana arbetar med frågor kring samtida och historisk migration som knyter an till hennes egen familjehistoria. Arbetet har resulterat i en rad dräkter och installationer. Mariana Silva Varela har också arbetat med flertalet offentliga utsmyckningar. marianasilvavarela.com

Föredragen följs av en workshop. Läs mer om den här.

Dagen arrangeras i samarbete med Svenska Vävakademin svenskavavakademin.se

IndigoMadder är ett utställnings-, föreläsnings- och workshopprojekt initierat av Svenska Vävakademin och curatorerna Åsa Pärsson och Linnea Blomgren.

Läs mer om lördagens program för Stockholm Craft week på Östasiatiska museet här.