svenska
Lyssna
MENY

Utsålt: Bokcirkel

19 september 2023, kl. 18:00 - 19:00

Inled hösten genom att läsa om skogens magiska värld!

Var: Östasiatiska museet
Pris: Med årskort 50 kr. Utan årskort 200 kr inkl. dagbiljett vid första tillfället.
Ytterligare information: Datum för de tre tillfällena för bokcirkeln är 19 september, 17 oktober, 14 november och priserna ovan är för samtliga tre tillfällen. Vid deltagande erhålls 30% på fika i cafét.
Plats på museet: Cafét
Dekorbild bokcirkel

Köp biljett här

Ett genomgående tema i utställningen Juxtaposing Craft handlar om skogen och naturen. Skogen som ursprung till material. Skogen och naturen som helig eller helande plats. Människans relation till skogen som har förändrats genom tiderna, förskjutits.

Tillsammans läser vi därför under hösten Peter Wohllebens bok Trädens hemliga liv. Boken visar bland annat på hur träden tar hand om varandras avkomma, hjälper drabbade grannar, och har känslor och minnen.

Tillfällen för bokcirkeln

19 september: Visning av utställningen Juxtaposing Craft. Uppstart av bokcirkel, samtal om bokens första del, fram till sidan 51.

17 oktober: Samtal om boken fram till sidan 131.

14 november: Samtal om boken fram till sidan 212.

Böcker kan hämtas ut från den 5 september i receptionen på Östasiatiska museet, mot uppvisande av din bokade biljett. Vänligen observera att redan vid första tillfället diskuteras bokens första del.

Årskort

Köp årskort här

Årskort kostar 140 kr, gäller i 365 dagar från inköpsdatum och ger inträde till Världskulturmuseernas fyra museer: Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg.

Årskortet ger också, bland annat, rabatterat pris på flera programpunkter och specialutställningar.